davro advies

Persoonlijke gegevens en huurwensen profiel (1 persoon)

 
Achternaam en/of Geslachtsnaam (achternaam bij geboorte)
Voornamen
Roepnamen
Username
Adres
Postcode
Plaats
Gebootedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Geslacht
   
Burgerlijke Staat
 
(Indien er sprake is (geweest) van (huwlijks)partner gelieve partnerbijlage toe te voegen)
   
Beroep
Opleiding
Diploma's
Telefoonnummer(s)  
Vast telefoonnummer
Soort
Mobiel telefoonummer
Soort
   
Emailadres
   
Legitimatiesoort
Afgegeven op
Door
Plaats en land van afgifte
Documentnummer
Geldig tot
Nationaliteit(en)houder
   
Eigenaar van een onderneming
Sedert
Inschrijving kamer van koophandel te
Inschrijvingsnummer
en/of  
Studerend aan
Te
Sedert
Studierichting
en/of  
Werkzaam bij
Te
Sedert
Telefoon werkgever
   
Netto salaris/inkomen per maand (zie gevraagde bijlagen)
SOFI nummer (zoals bv. vermeld in rijbewijs)
Bank-/ Gironummer
Naam Bank / Giro
Adres Bank / Giro
Postcode
Te
(zie gevraagde bijlagen)  
   
Wenst u met een ander davro lid te gaan (samen) wonen.
 

Gegevens medebewoner (in geval van (samen)wonen met ander davro-lid)

 
Achternaam en/of geslachtsnaam (achternaam bij geboorte)
Voornamen
Roepnaam
Geboorteplaats
Geboorteplaats
Geboorteland
Geslacht


Burgerlijke Staat
 
Beroep
Vast telefoonnummer
Soort
Mobiel telefoonummer
Soort
 
Nota bene: In geval van onder curatele stelling en/of minderjarigheid is medeondertekening van curator en/of ouders/verzorgers/voogd noodzakelijk indien een huurcontract ondertekend zal worden.
   

Verleden aanvrager

 
Heeft u ,uw (ex)partner in de afgelopen vijf jaar met betrekking tot een verzekering en/of (huur)overeenkomst enige onenigheid gehad?
Zo ja waar bestond(en) deze uit.
 
Bent u ,uw (ex)partner in de afgelopen vijf jaar met betrekking tot een verzekering en/of (huur) overeenkomst geweigerd en/of is er ooit sprake geweest van een opzegging en/of is er sprake geweest van een overeenkomst onder bijzondere voorwaarden.
Zo ja, waar bestond(en) deze uit.
 
Bent u of uw (ex)partner in de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met een deurwaarder/incassoburo, politie of justitie inzake een betalingsachterstand ,misdrijf en/of overtreding. Hieronder valt ook een sepot en vrijspraak. Parkeerboetes en minder dan vijf snelheidsoverredingen per jaar zijn niet ter zake doende.
Zo ja, waar bestond(en) deze uit.
 
Is er in het verleden voor u en of uw(ex) (huwelijks)partner schuld afgeboekt of gesaneerd bij een financiële instelling
Zo ja, waar bestond(en) deze uit.
 
Is er in het verleden voor u en of uw(ex) (huwelijks)partner schuld afgeboekt of gesaneerd bij een financiële instelling
Zo ja, waar bestond(en) deze uit.
   

Huidige Woonsituatie

 
Wat is uw huidige woonsituatie (personele situatie)
   
Anders, namelijk
Wat is uw huidige woonsituatie (sociale situatie) 
Anders, namelijk
   
Woont u op dit moment in een huur- of een koopwoning?

   
Staat het huur of de koopovereenkomst op uw naam.
 
In geval te naamstelling van huur(woning)gelieve verklaring goed huurderschap toe te voegen
 
In wat voor een soort woning bent u NU woonachtig? (fysieke situatie)
 
Huidig adres / Laatste woonadres:
Postcode
Plaats
 
Bruto woonlasten huidige woning per maand
Huursubsidie of voorlopige teruggave i.v.m. eigen woning per maand*
Maandelijkse te betalen alimentatie per maand
Aantal inwonende kinderen
   

Urgentie

 
Hieronder staat een aantal stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent
Ik wil zo snel mogelijk aan de beurt komen voor een woning, ook als dit een huis is dat minder goed aansluit bij mijn woonwensen
Ik heb liever meer openbaar groen dat in beheer is van de gemeente, dan een grotere tuin die ik zelf moet onderhouden
Als het gaat om openbaar groen ben ik voorstander van nette en/of aangeharkte tuintjes
Op wat voor termijn zou u uw nieuwe woonruimte willen betrekken?


Bij voorkeur per
   

Periode

 
Gewenste huurperiode
Huurder(s) wensen te kunnen roken
Waarom wenst u ingeschreven te worden voor een woning


   
Anders, namelijk
Accepteert u een campuscontract? (alleen mogelijk voor studenten)
   

Gewenste woning

 
Welk type soort woning heeft uw belangstelling?   
Prijsklasse Van € tot €
   

Type woning

 
Naar wat voor type woning gaat uw voorkeur uit?
Anders, namelijk
   

Grootte woning

 
Geef hieronder uw voorkeur omtrend de oppervlakte van de woonruimte
Gewenste woonoppervlak m2
Heeft u voorkeur voor oppervlakte eigengrond

Oppervlakte eigengrond m2
Hoeveel kamers zou de woning van uw voorkeur moeten hebben?
(gelieve indien geen voorkeur het cijfer 0 in te vullen)
 
Gewenst aantal(woon)kamers
Gewenst aantal slaapkamers
Gewenst aantal studeer-/werkkamers
Gewenst aantal badkamers / douches
Gewenst aantal toiletten
   

Groen en speelvoorzieningen, Aangepaste woonruimte

 
Welke extra woonbehoeften heeft u (aanvinken wat van toepassing is)
Levensloopbestendige woning   
Voordeur die bereikbaar zonder te hoeven traplopen   
Gelijkvloerse woning   
Ruimte voor een scootmobiel bij huis   
Woonruimte waar rekening gehouden is met bereik-, toegankelijk- en bruikbaarheid.   
Woonruimte voor mensen met een functiebeperking / handicap   
Badkamer / Douche beneden   
Fietsenstalling   
Een tuin   
Een schuur   
U een carport   
Een balkon en/of dakterras   
Uitbreidingsmogelijkheden van de woning   
Berging / Zolder in de woning   
Energiebesparende maatregelen   
Glasvezel- en/of breedbandverbinding   
Architectuur/uitstraling van bebouwing in de directe omgeving van de woning   
Mogelijkheid tot vergunningvrij bouwen (eigen
woningontwerp maken)
   
Weinig/geen geluid van buiten   
Veilige verkeerssituatie   
Vrijliggende fietspaden   
Openbare parkeerplaatsen 
Parkeergelegenheid op eigen erf   

Toekomstige woning

 
Met hoeveel personen, inclusief uzelf, wilt u uw nieuwe woning betrekken?
 
Hoe oud zijn de personen, exclusief uzelf, die uw (eventuele) nieuwe woning betrekken? (afgerond op hele jaren)
Leeftijd persoon 1
Leeftijd persoon 2
Leeftijd persoon 3
Leeftijd persoon 4
Leeftijd persoon 5
Leeftijd persoon 6
Leeftijd persoon 7
Leeftijd persoon 8
Leeftijd persoon 9
 

Locatie voorkeur

 
Huurder wenst te huren in een straal van maximaal km van gemeente
   
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde wijk?
Voorkeur voor de volgende wijken 1)
  2)
  3)
   
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde buurt?
Voorkeur voor de volgende buurten 1)
  2)
  3)
   
Is er een bepaalde wijk waar u absoluut NIET wenst te huren?
Wenst niet te huren in wijk 1)
  2)
  3)
   
Is er een bepaalde buurt waar u absoluut NIET wenst te huren?
Wenst niet te huren in buurt 1)
  2)
  3)
   

Wijkvoorzieningen

Kinderopvang in de wijk   
Basisschool in de wijk   
Peuterspeelzaal in de wijk   
Busroute door de wijk   
Buurthuis in de wijk   
Huisarts in de wijk   
Tandarts in de wijk   
Apotheek in de wijk   
Winkel voor dagelijkse boodschappen in de wijk   
Openbaar groen in de buurt
m


   
Brede wegen in de buurt   
Waar moet uw gewenste woonruimte bij voorkeur liggen?


   
Speelvoorziening voor hele jonge kinderen (0-6jaar) in de buurt   
Speelvoorziening voor jonge kinderen (6-12 jaar) in de buurt   
Voorzieningen voor oudere kinderen (12-18 jaar) in de buurt (bijv. skatebaan, trapveldje, e.d.)   
Parkachtige omgeving in de wijk met wat grootschalige speelgelegenheid (speelbos)   
Waterpartij(en) in de wijk   
Naar wat voor architectuur gaat uw voorkeur uit?
Anders namelijk
 
In welke prijsklasse mag de woonruimte van uw voorkeur vallen? (kale huur per maand/meerdere antwoorden mogelijk)

   
Huurder, wenst huur tot maximaal
Huurder wenst energie kosten tot maximaal
Huurder wenst bijkomende kosten tot maximaal
Huurder wenst een totale maximale maanlast van
Huurder is in staat borgsom te betalen van

   
Huurder is in staat bankgarantie te geven inzake zekerheidstelling huurbetaling